Заглушка 115 нерж 430н0,8мм

380 

Тройник 45° 115 нерж 430н0,8мм

1 287 

Тройник 90° 115 нерж 430н0,8мм

1 117 

Отвод 45° 115 нерж 430н0,8мм

660 

Отвод 90° 115 нерж 430н0,8мм

697 

Дымоход 115 0,5метр нерж 430н0,8мм

705 

Дымоход 115 1метр нерж 430н0,8мм

1 222 

Шибер-задвижка 115 нерж 430н1мм

1 434 

Шибер-поворотный 115 нерж 430н1мм

1 050