Заглушка 115 нерж 430н0,8мм

342 

Тройник 45° 115 нерж 430н0,8мм

1 305 

Тройник 90° 115 нерж 430н0,8мм

1 044 

Отвод 45° 115 нерж 430н0,8мм

621 

Отвод 90° 115 нерж 430н0,8мм

711 

Дымоход 115 0,5метр нерж 430н0,8мм

666 

Дымоход 115 1метр нерж 430н0,8мм

1 206 

Шибер-задвижка 115 нерж 430н1мм

1 100 

Шибер-поворотный 115 нерж 430н1мм

931