Заглушка 120 нерж 430н0,8мм

351 

Тройник 45° 120 нерж 430н0,8мм

1 323 

Тройник 90° 120 нерж 430н0,8мм

1 053 

Отвод 90° 120 нерж 430н0,8мм

720 

Отвод 45° 120 нерж 430н0,8мм

630 

Дымоход 120 1метр нерж 430н0,8мм

1 215 

Дымоход 120 0,5метр нерж 430н0,8мм

675 

Шибер-задвижка 120 нерж 430н1мм

1 110 

Шибер-поворотный 120 нерж 430н1мм

950