Заглушка 120 нерж 430н0,8мм

385 

Тройник 45° 120 нерж 430н0,8мм

1 355 

Тройник 90° 120 нерж 430н0,8мм

1 132 

Отвод 90° 120 нерж 430н0,8мм

712 

Отвод 45° 120 нерж 430н0,8мм

667 

Дымоход 120 1метр нерж 430н0,8мм

1 258 

Дымоход 120 0,5метр нерж 430н0,8мм

721 

Шибер-задвижка 120 нерж 430н1мм

1 449 

Шибер-поворотный 120 нерж 430н1мм

1 060