Обжимной хомут 280 нерж 430н0,5мм

380 

Обжимной хомут 250 нерж 430н0,5мм

357 

Обжимной хомут 220 нерж 430н0,5мм

311 

Обжимной хомут 200 нерж 430н0,5мм

299 

Обжимной хомут 160 нерж 430н0,5мм

288 

Обжимной хомут 150 нерж 430н0,5мм

276 

Обжимной хомут 140 нерж 430н0,5мм

276 

Обжимной хомут 130 нерж 430н0,5мм

259 

Обжимной хомут 120 нерж 430н0,5мм

242 

Обжимной хомут 115 нерж 430н0,5мм

230 

Обжимной хомут 110 нерж 430н0,5мм

230 

Обжимной хомут 100 нерж 430н0,5мм

228 

Обжимной хомут 80 нерж 430н0,5мм

222